Fler arbeten hemifrån

Allt oftare kan man läsa artiklar och studier som visar att människor idag mår allt sämre, framförallt gällande psykisk ohälsa och osynliga sjukdomar/problematik.

Egentligen är väl inte det helt otänkbart med alla ideal och inte minst den press man idag får via sociala medier.

  • Man ska se ut på ett visst sätt
  • Man ska vara på ett visst sätt
  • Man ska klä sig på ett visst sätt
  • Man ska ha en viss bostad
  • Man ska ha en viss utbildning

Listan kan göras lång, det är många faktorer som har stor påverkan på de som växer upp, en del klarar pressen, andra inte. Därför skulle fler arbeten hemifrån bidra till att fler kan jobba.

Ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort problem, en del söker hjälp direkt eller tar hjälp från familj/vänner men många vågar inte alls, skäms, eller klarar helt enkelt inte av att ta sig iväg för att få hjälp, det där första steget.

Men det är såklart inte bara psykisk ohälsa, det kan börja med exempel en magproblematik och sedan eskalera, det sägs att de med IBS lättare kan hamna i psykisk ohälsa, som att IBS inte vore nog i vardagen. Och kvinnor med stora mensbesvär som gör att de har det svårt i vardagen. Även här kan listan göras lång.

Man får inte heller glömma de som inte syns eller hörs, som sitter ensamma och dragit sig undan omvärlden helt och hållet, där de håller sig innanför sina fyra väggar och inte berättat hur illa det är för någon. Det kan vara svårt att förstå för någon som inte varit i liknande sits. Många är inte kapabla till att exempel ta sig till arbetet och det är för att de inte mår bra, inte för att de är lata.

Arbeten

Även de med osynliga sjukdomar behöver bostad och har räkningar att betala, de som inte syns och hörs likaså. Men klarar man inte att lämna hemmet, så kan man varken ha ett ”vanligt” jobb eller få hjälp, otroligt jobbigt och hjälplöst läge. Arbeten hemifrån kan alltså lösa ett av problemen.

Även om man fysiskt sett kan gå så är osynliga sjukdomar också ett handikapp vilket gör att vardagen kan försvåras väsentligt och att man inte längre kan sköta vanliga vardagsbestyr som en frisk person. Kanske sitter man och shoppar via kampanjjakt.se i stället för att man inte kan ta sig ut, som andra kanske gör. Att bara åka till affären kan vara svårt.

Många arbeten skulle nämligen kunna skötas hemifrån, så som många kontorsjobb, telefonförsäljare, kundtjänstmedarbetare m.m. Det kan vara värt en tanke som arbetsgivare, de med osynliga sjukdomar behöver inte vara sämre arbetare bara för att de inte kan vara på en specifik arbetsplats. En del jobbar bättre hemifrån där de känner sig trygga.

Leave a Comment