Blomsterspråket och rosors betydelse

Blomsterspråket består av en rad olika betydelser som har tillskrivits olika blommor, deras färger och antal. Genom att på olika sätt kombinera blommorna kan man med hjälp av blomsterspråket förmedla en känsla eller ett budskap till den som också är införstådd med blommornas betydelse.

Blomsterspråket infördes i Europa under 1700-talet, men blev verkligt populärt först under 1800-talet, då det skrevs flera böcker om blommor och deras betydelse. Det anses vara främst två personer som förde blomsterspråket till Europa: Mary Wortley Montagu, som introducerade språket i England år 1717, och Aubrey de La Mottraye, som introducerade språket för det svenska hovet år 1727. Den första publicerade boken som beskriver språket kom dock inte förrän nästan ett århundrade senare; Dictionnaire du language des fleurs av Joseph Hammer-Purgstall publicerades år 1809.roses-1417263_960_720

Sedan dess har dock mängder av förteckningar över blommors betydelser förekommit i allt från böcker till tidningar för tonårsflickor. Exakt vad de olika blommorna betyder kan variera stort från förteckning till förteckning, men vissa betydelser är de flesta överens om. Det gäller till exempel de röda rosorna, som otvetydigt betyder ”Jag älskar dig”. Gula rosor brukar också generellt beskrivas som en symbol på välstånd – de säger med andra ord ”Jag är rik”. De vita rosorna tillskrivs oftast betydelsen ”Jag älskar dig inte”, men ibland förekommer variationer som ”Jag älskar din själ”. I vissa förteckningar förekommer också rosenknoppen, med betydelsen ”Jag har älskat dig länge i hemlighet”. En rosa ros betyder i sin tur ”Jag är förälskad i dig och lovar dig trohet”.

Också blommornas antal kan bära en viss betydelse. En enda ros kan därför betyda ”Du är mitt allt”, två rosor ”Låt oss resa bort tillsammans” och tio rosor ”Vill du gifta dig med mig?”.

Idag är det dock få som fäster någon vikt vid blomsterspråket och vad rosornas olika färger betyder – man väljer helt enkelt den färg som man själv tycker passar bäst i sammanhanget. Klart är ändå att röda rosor fortfarande är populära som kärleksförklaring, men när det till exempel gäller en bukett rosor som används som dekoration i ett rum är det mer troligt att man utgår från vad som matchar rummets soffa, bord och andra möbler än betydelsen bakom färgen.

Leave a Comment