Ris och ros – ett svenskt uttryck

Ris och ros – ett svenskt uttryck

Ett idiom eller idiomatiskt uttryck är ett uttryck eller talesätt som förekommer i de allra flesta språk. Det idiomatiska uttrycket innebär att man i språket har en fast fras som alla som talar språket förstår betydelsen av trots att den väldigt sällan är den bokstavliga betydelsen av de ord som ingår i frasen. Detta gör oftast att det blir svårt för andraspråkstalare, eller när man ska förklara uttrycket eller översätta det till andra språk. Oftast går det att hitta talesätt i andra språk som har samma innebörd som det svenska uttrycket men uttrycken består oftast av helt olika sammansättningar av ord. De har ingenting med varandra att göra och inte heller med det som uttrycket faktiskt ska förmedla.

Birch broom for bath on a stone surface.

Ris och ros

Ett exempel på ett idiom är det välkända ris och ros. Detta uttryck innebär att man antingen ger ros eller ris till någon person eller till en företeelse av något slag. Rosen, som då ska stå för något gott, fint och bra ges till någon som gjort något bra eller som man tycker om, till en produkt eller liknande som man vill hylla som har förtjänat en ros. Riset å andra sidan tilldelas då den eller det som av någon anledning inte levt upp till förväntningarna och behöver bannas och bestraffas för detta. Den bildliga innebörden av uttrycket är alltså ganska talande, speciellt när det gäller riset.

Insändare i tidningar

En vanlig användning av uttrycket ris och ros har ofta förekommit i pressen. Många tidningar har haft en speciell sektion som kallas för Ris och ros och som är till för att publicera insändare från tidningens läsare. I insändarna rosar eller risar läsarna allt möjligt. Det kan röra sig om saker som människor gjort, händelser som de bevittnat, politiska beslut, åsikter om olika serviceinrättningar och mycket mer.

Allt som oftast är dessa insändare djupt personliga och skribenterna bakom dem är inte sällan upprörda eller upprymda. De svallande känslorna leder därför vanligtvis till att insändarna får en komisk ton, oavsiktligt eller inte, och läses oftast för underhållningens skull inte för att se vem som risas eller rosas.

Leave a Comment