Ris & ros – om just ris och rosor

Ris & ros – om just ris och rosor

Att kasta ris på nygifta brudpar när de kommer ut ur kyrkan efter den avslutade vigseln har länge varit en tradition i Sverige och även i många andra delar av världen. Gesten med det kastade riset har dock en djup innebörd. Att kasta ris på brudparet anses nämligen bringa fruktsamhet och rikedomar till de nygifta i deras nya liv som man och hustru.

Guests throwing rice at bride and groom in front of church

En fin tradition som har sina baksidor

Tyvärr har man på senare år också kommit fram till att det finns en hel del negativa effekter som följer med det kastade riset. Mest prat har det varit om att riset ställer till problem för fåglarna. Det har påståtts att fåglarna äter de råa riskornen som sedan sväller i deras magar, vilket kan leda till att fågeln dör. Detta är dock inte sant, i alla fall inte om man ska tro några av Sveriges ledande ornitologer som menar att ris är riskfritt för fåglarna. I samband med att problemet togs upp så hittade man istället andra saker att kasta på brudparet för att kunna behålla traditionen, det kan till exempel röra sig om konfetti, såpbubblor eller rosenblad.

Rosenblad ställs mot ris

Så vilket är då det bästa att kasta under ett bröllop? Ris eller ros? Även om inte fåglarna tar någon skada så måste riset ändå städas upp efter bröllopet, rosenblad å andra sidan förs enkelt bort av vinden. Rosblad har däremot nackdelen att de kanske inte alltid går att få tag på i naturen eller till ett bra pris i affärerna medan ris är billigt och går att köpa i närmaste mataffär. Det är lätt hänt att halka på de hårda och hala riskornen, vilket kan leda till skador. Det är knappast lika troligt att rosenbladen skulle orsaka blodvite. Slutligen måste man även fundera över vilket av dessa två material som skulle vara skönast att få kastat på sig – hårda stickiga riskorn eller fjäderlätta lena rosenblad? Denna sista punkt fäller avgörandet, det blir helt enkelt ris för riset och ros för rosenbladen som avgår med segern i denna jämförelse!

Leave a Comment